Steampunk wasmachine (school)

Steampunk wasmachine

Steampunk is een subgenre van fantasie of speculatieve fictie. De term slaat op verhalen die zich afspelen in een tijd dat stoomkracht nog de primaire krachtbron was (meestal de 19e eeuw), maar die ook elementen van sciencefiction of fantasie bevatten zoals futuristische uitvindingen en machines, of echt bestaande machines (zoals computers) die in deze verhalen veel eerder worden uitgevonden dan in werkelijkheid.

Voor deze 3D opdracht hebben we een hedendaags object, de wasmachine, ge-steampunked!

> Klik hier voor een grote weergave